• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής για τα απορρίμματα
    Σεπτεμβρίου 06, 2011

    Εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής για τα απορρίμματα

    Αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων της Αττικής, έπειτα...