• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
    Αυγούστου 15, 2012

    ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

    Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων και των απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ1/2012 Αριθ.πρωτ:16003/9-7-2012 για την πρόσλη...