Select Menu



Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» ΕΣΠΑ 2007-2013
http://www.lavreotiki.gr/
 
Top