• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Μαρτίου 05, 2014

    ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ''    Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» ΕΣΠΑ 2007-2013
    http://www.lavreotiki.gr/


    Item Reviewed: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ'' Rating: 5 Reviewed By: forkeratea com