• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    3 παράξενες, μικρές, συμβολικές, αλλά και διδακτικές ιστορίες για το Λαύριο.
    Ιουνίου 28, 2014

    3 παράξενες, μικρές, συμβολικές, αλλά και διδακτικές ιστορίες για το Λαύριο.

    Πρώτη ιστορία: 5ος αι π.Χ. Εκεί κοντά στο Λαύριο, στο Θορικό, υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο του 5ου αι π.Χ., που δεν είναι σαν τα άλλα ελληνι...