• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  19/3
    Μαρτίου 11, 2016

    ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3

    γαπητοί γονείς,            Το Ινστιστούτο Προσωπικής Ανάπτυξης και Οικογενειακής Ευτυχίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  και ο Σύλλογος Γονέων του ...