ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ (19:00)

 

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας διοργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση που αφορά τις εξελίξεις από τις αποφάσεις  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (αρ. απόφ. 342 & 343, 1ης Αυγούστου 2017) που αξιολογεί χώρους τελικής διάθεσης και μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων όλων των τύπων, στην Αττική και ιδιαίτερα στο Δήμο Κρωπίας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στο Δημαρχείο Κρωπίας (αμφιθέατρο Δημαρχείου, Ισόγειο, Βασιλ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί) στις 19:00.

 

Σχετικά:

18 ανενεργά λατομεία υποψήφια για τη «φιλοξενία» δομών διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική