Στο χθεσινό (12.10.2017) Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την λήψη απόφασης για την εξέλιξη του κέντρου Προσφύγων και Μεταναστών που βρίσκεται στο Λαύριο αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Το Κράτος με τα αρμόδια Υπουργεία να δώσει άμεσα την καλύτερη δυνατή λύση μετεγκατάστασης των Προσφύγων Μεταναστών σε δομές που υπάρχουν γι αυτό τον σκοπό.

2. Το κτήριο να κατεδαφιστεί μια και η επικινδυνότητα κατάρευσης είναι μεγάλη.

3. Ο χώρος να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για ανάπλαση.

4. Το Κράτος και ο Ερυθρός Σταυρός να πληρώσουν άμεσα τις οφειλές τους προς τον Δήμο – ΔΕΥΑΤΗΛ για Ύδρευση, Αποχέτευση που φθάνουν τις 200.000€ περίπου και παράλληλα να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για τους εργαζόμενους του κέντρου.

5. Με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τους πολίτες λόγω κατάρρευσης του κτηρίου αλλά και λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στο κέντρο με φόβο να υπάρξουν προβλήματα σε θέματα υγείας του κοινωνικού συνόλου το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν ξεκινήσουν μέσα σε ένα με ενάμιση μήνα το αργότερο να δρομολογούνται από τους αρμόδιους φορείς θα καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου στην προσπάθεια να διαφυλάξει το συμφέρον και να προφυλάξει το κοινωνικό σύνολο, τους Πολίτες αλλά και τους ίδιους τους Πρόσφυγες.

 

Αφήστε ένα σχόλιο: